POSLOVNI OBJEKAT HE NA DRINI, KONKURS
Višegrad, Republika srpska


Konkurs HE na Drini situacijaKonkurs HE na Drini vizuelizacija
Konkurs HE na Drini vizuelizacija
Konkurs HE na Drini vizuelizacijaKonkurs HE na Drini vizuelizacijaKonkurs HE na Drini vizuelizacija
Konkurs HE na Drini vizuelizacija
Period posla: 2010
Klijent: HE na Drini
Lokacija: Most Mehmed Paše Sokolovića, Višegrad, Republika Srpska
Opis: Konkursno rešenje poslovnog objekta HE na Drini na zaštićenoj lokaciji naspram ćuprije na Drini
Bruto:  oko 4000m2
Status:  nerealizovano

1. Idejno rješenje Upravne zgrade HE na Drini treba slijediti smjernice Bečkog memoranduma o “Svjetskom naslijedju i savremenoj arhitekturi-upravljanje istorijskim urbanim krajolikom“ iz maja 2005. godine.

2. Svrha idejnog rješenja jeste da budu testirani zahtjevi o površinama i sadržajima iz ovog zadatka i smjernice za integrisanje savremene arhitekture u urbane krajolike koji imaju svjetski značaj.

3. Svrha konkursa je da se ponudi više varijanti i izabere optimalno rješenje koje će zadovoljiti funkcionalne potrebe investitora kroz savremenu organizaciju prostora, uz ostvarenje visokih zahtjeva za oblikovanjem i materijalizacijom arhitektonskog izraza u datom kontekstu.

4. Projektant može predložiti modifikovanje projektnog zadatka u dijelu koji se odnosi na površine i sadržaje, kako bi bilo osigurano pomirenje izmedju zahtjeva za novom funkcijom i poštovanja jedinstevnih i univerzalnih vrijednosti dobra na Listi svjetske baštine.

5. Oblikovno rješenje objekta u cijelosti treba biti usmjereno na osiguranja doprinosa razumijevanju jedinstvene i univerzalne vrijednosti Mosta Mehmed-paše Sokolovića.

6. Odnos lokacije prema Mostu, visine i volumeni objekta, upotreba materijala i arhitektonskih oblika u cijelosti trebaju biti zasnovani na razumijevanju graditeljskog značaja Mosta i njegovog položaja u prostoru kao dominantne strukture, ali i karakteristika istorijskog urbanog krajolika, njegovog razvoja i promjena. Pri rješavanju novog objekta treba izbjeći svaku naznaku njegove dominantnosti u prostoru. .

Žiri konkursa:
1. Mr Milijana Okilj, predstavnica Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO i Zavoda za zaštitu kulturnih dobara Republike Srpske, dipl.inž.arh, predsjednik 2. Prof. dr. Bruno Andrea, dipl.inž.arh, 3. Dr Amra Hadžimuhamedović, predstavnica Komisije za ocuvanje nacionalnih spomenika BiH, dipl.inž.arh, 4. Prof. dr. Zeynep Ahunbay, Istanbul Technical University, dipl.inž.arh, 5. Prof. dr. Nadja Foliđ-Kurtović,Fakultet tehničkih nauka Univerziteta Novi Sad, dipl.inž.arh, 6. Prof. dr. Predrag Siđanin, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet Novi Sad, dipl.inž.arh, 7. Dr Brankica Milojević, Urbanistički zavod Republike Srpske, dipl.inž.arh, 8. Irena Soldat-Vujanović, predstavnica Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Državne komisije za saradnju sa UNESCO, 9. Biljana Borenović, predstavnik Opštine Višegrad, dipl.inž.arh, 10. Rajko Tomašević, dipl.inž.građ, predstavnik ugovornog organa, 11. Mirko Ostojić, dipl.inž.građ, predstavnik ugovornog organa.