GRADSKI TRG
Batočina, Srbija


Gradski trg u Batočini vizuelizacijaGradski trg u Batočini vizuelizacijaGradski trg u Batočini vizuelizacijaGradski trg u Batočini vizuelizacijaGradski trg u Batočini vizuelizacija
Gradski trg u Batočini vizuelizacija
Gradski trg u Batočini vizuelizacijaGradski trg u Batočini vizuelizacija
Period posla: 2010-2011
Klijent: Opština Batočina
Lokacija: Batočina, Srbija
Opis: Idejni i Glavni projekat
Bruto:  oko 6000m2
Status:  Realizovan

Ideja  Opštinske   uprave  Opštine  Batočina  u  saradnji sa  Fondom za uređenje građevinskog zemljišta opštine Batočina, bila je da se Batočini i njenim žiteljima pokloni sasvim „nov“ trg i
bulevar, koji će odgovoriti na stvarne potrebe korisnika, biti primer savremenog i kvalitetnog
urbanog prostora i koji će, što je najvažnije,  postati omiljeno mesto Batočinaca.

Ideja Arhitektonskog studia Saurus je bila da se strogom i harmoničnom geometrijom trga ušije povređeno gradsko tkivo, te da ožiljak od ove intervencije bude nevidljiv budućim generacijama tako što  objedini defragmentirano gradsko tkivo i formira celinu u kojoj je uključen kontekst u potpunosti.  Materijalizacija trga od klinkera i brut - betona povezuje se sa materijalizaciji okolnih objekata i ima presudnu ulogu u ostvarenju ovog cilja.