STAMBENI OBJEKAT BTS Aranđelovac Bukovička banja Cvijićeva vizuelizacijaSTAMBENI OBJEKAT BTS Aranđelovac Bukovička banja Cvijićeva vizuelizacijaSTAMBENI OBJEKAT BTS Aranđelovac Bukovička banja Cvijićeva vizuelizacijaSTAMBENI OBJEKAT BTS Aranđelovac Bukovička banja Cvijićeva vizuelizacijaSTAMBENI OBJEKAT BTS Aranđelovac Bukovička banja Cvijićeva vizuelizacija
STAMBENI OBJEKAT BTS Aranđelovac Bukovička banja Cvijićeva vizuelizacija

Period posla: 2011
Klijent:
Lokacija: Cvijićeva,Aranđelovac, Srbija
Opis: Idejni i Glavni projekat, nadzor i konsalting
Bruto:  oko 1400m2
Status:  Realizacija u toku
Maksimalno iskorišćeni izuzetni potencijali lokacije u neposrednoj blizini parka u Bukovičkoj banji. Devetnaest stanova površine od 30m2 do 75m2.