Idejno resenje dogradnje Gradske biblioteke u Novom Sadu konkurs DANS vizuelizacija atrijumaIdejno resenje dogradnje Gradske biblioteke u Novom Sadu konkurs DANS montaza dogradnje iz Gimnazijeske ulice Idejno resenje dogradnje Gradske biblioteke u Novom Sadu konkurs DANS 3D urbanizamIdejno resenje dogradnje Gradske biblioteke u Novom Sadu konkurs DANS struktura objekta
Idejno resenje dogradnje Gradske biblioteke u Novom Sadu konkurs DANS osnova prizemljaIdejno resenje dogradnje Gradske biblioteke u Novom Sadu konkurs DANS poduzni presek

Period posla: 2011
Klijent: Gradska biblioteka u Novom Sadu i Društvo arhitekata Novog Sada
Lokacija: Dunavska 1,Novi Sad, Srbija
Opis: Konkursni Idejni projekat dogradnje Gradske biblioteke
Bruto:  oko 1000m2
Status:  Učešće
Cilj konkursa je da se dobije što kvalitetnije idejno arhitektonsko rešenje dogradnje objekta Gradske biblioteke za namenu dodatnog korisničkog i kancelarijskog prostora. Sadržaji treba da doprinesu formiranju savremenog bibliotečkog centra za kategorije korisnika  informatički centar, multifunkcionalnu salu i druge prateće namene.
Zadatak konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rešenja postojećeg objekta biblioteke, orijentisanog prema Gimnazijskoj ulici u Novom Sadu na delu parcele koju koristi Gradska biblioteka u Novom Sadu.